Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, uitgegeven door de vereniging FME-CWM en aangeduid als algemene voorwaarden voor de technologische industrie, gedeponeerd ter griffe van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nummer 29/2010.

Download onze voorwaarden hier