Engineering

Klanten van Hurkmans Plaatwerk (HPL) krijgen optimale ondersteuning in engineering. Hierbij zijn een aantal opties mogelijk, waarbij in bijna alle situaties de engineering kosteloos uitgevoerd kan worden. Indien u een aanvraag neerlegt bij HPL, wordt dit in de voorbereidende contacten met u afgestemd.

- Uw eerste mogelijkheid is dat de engineering volledig door HPL gedaan wordt. We inventariseren daarbij de wensen en behoeften en doen u een voorstel op tekening. Indien u akkoord bent met deze producttekening, dan starten wij de productie voor u op;

- Hiernaast is het mogelijk om een schets bij ons af te geven, waarbij u ons de vaststaande maten geeft. Wij werken het geheel verder voor u uit, vragen u om goedkeuring en produceren vervolgens het product;

- Uiteraard is het ook mogelijk om géén gebruik te maken van onze engineering. Hierbij bekijken we wat voor soort tekening aangeleverd wordt en waar nodig zetten wij dit om naar een plaatwerkproduct. We zorgen er uiteraard voor dat alle maten die u opgegeven heeft perfect kloppend worden met de werkelijkheid.

Neem voor meer informatie contact met ons op!