05-10-2015

Hurkmans Plaatwerk in BNA Architecten Jaarboek 2015/2016

Ieder jaar brengt de branchevereniging voor architectenbureaus (BNA) het architecten jaarboek uit. Ook dit jaar is er weer ruim aandacht voor alle mooie gebouwen die het afgelopen jaar gebouwd zijn. Voor Hurkmans Plaatwerk een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan dit boek.

Het artikel op pagina 10 is vooral gericht op de vloersystemen die HPL al meer dan 15 jaar in de markt brengt. Lang onder andere namen verkocht, maar altijd geproduceerd te Beek en Donk. Ook de immer aanwezige flexibiliteit wordt hierbij natuurlijk niet vergeten.

Naast de bekende vloersystemen, is er op pagina 55 aandacht voor een compleet nieuwe productlijn: Indesq. Deze moderne in- en opbouwunits voor het bureau moeten gaan zorgen voor vernieuwing in een vrijwel stilstaande markt.